name

SediPipe og SediSubstrator

Rensning af overfaldevand

 SediPipe og SediSubstrator


Større partikler aflejres allerede i indløbsbrønden. Indløbsbrønden fungerer som slamfang. Det langstrakte og slanke sedimentationskammer sikrer en kort nedsynkningsdistance og en ensretning af flowet. Begge dele sikrer en optimal aflejringsproces, fordi det forhindrer ophvirvling. Den patenterede flowseparatorteknologi sørger for en flowdæmpet zone i bundfældningslaget, således at allerede nedsunkne sedimenter ikke hvirvles op selv under kraftige regnskyl.

 Her findes Sedipipe installeret                                              

Installationsguide SediPipe level                                      

Installationsguide SediPipe L/SediPipe L plus                    

Installationsguide SediPipe XL/SediPipe XL plus                

Installationsguide SediPipe 800

Installationsguide SediSubstrator L

Installationsguide SediSubstrator XL