Projektnetværk - Vandkvalitet der BAT'er

Projektnetværket – Vandkvalitet der BAT’er blev oprettet i 2020 og arbejder på at udfordre og forsøg løse nogle af de udfordringer, der er indenfor rensning af regnvand. Projektnetværket består af medlemmer fra hele branchen, hvilket giver mulighed for inputs og forankring i store dele af branchen. Projektnetværket - Vandkvalitet der BAT'ers overordnede formål er at arbejde med de udfordringer der forekommer indenfor vandkvalitet i afstrømmet regnvand og rensning heraf, med det klare mål at for hvert 2. år skal vi have arbejdet og forsøgt løst en eller flere udfordringer indenfor regnvandsafstrømning, vandkvalitet og rensning heraf.

Oversigt

 • Status på Netværket

  I projektnetværkets første 2 år, tog vi fat på udfordringen med at BAT-status i mange år har været forbeholdt regnvandsbassiner, hvilket har gjort at andre renseteknologier, har ha…

  Læs mere
 • Medlemmer

  Medlemmerne i Projektnetværket består af deltager fra kommuner, forsyninger, rådgivere, producenter og videninstitutioner, der alle bidrager mede deres viden og udfordringer. Udove…

  Læs mere
 • Bliv medlem

  Ønsker man at blive en del af Projektnetværket, kan der tages kontakt til projektleder Katrine Nielsen, katn@teknologisk.dk tlf 72201591

  Læs mere
 • Netværksmøder

  Siden opstarten af Netværket i 2020 har der løbende blevet afholdt Netværksmøder.    Nedenfor findes program og slides fra møderne

  Læs mere