BAT og regnvands debat

Igennem årene har der være megen debat omkring rensning af regnvand og BAT-begrebet. Flere artikler omkring emnet har været udgivet og givet inspiration. 


Link til artikler og debatindlæg der har været udgivet i pressen

 

Hvordan opnås accept for BAT med alternative renseløsninger til regnvand? Watertech, 08.11.2022

Fejlfortolkning om regnvandsbassiner bremser teknologiudvikling, Watertech, 10.06.2021

Udtalelse om BAT-krav ved regnvandsudledninger satte tingene i stå, Watertech, 10.06.2021

Forurenet regnvand sætter skub i separatkloakering, Watertech, 06.02.2020

Kemiske stoffer i tagvand belaster søer og vandløb, Watertech, 06.02.2020

Kemiske stoffer i vejvand kan – og skal – bremses, Watertech, 21.01.2020

Nye regler om rensning af regnvand er nødvendige, Wathertech, 04.01.2020