Kvalitet af regnafstrømning

En hjemmeside, hvor kommuner, forsyninger, rådgivere, entreprenører og andre der arbejder med kvalitet af regnafstrømning, kan finde viden og inspiration.

 Målet med hjemmesiden er at give viden og inspiration omkring: 

  • Renseteknologier til rensning af regnafstrømning
  • Test af renseteknologier
  • Forureningsprofil i regnafstrømning
  • Projektnetværket - Vandkvalitet der BAT'er 

Hjemmesiden indeholder en bred samling af materiale fra danske undersøgelser og projekter, kategoriseret indenfor områderne ’Viden om vandkvalitet’, ’Renseteknologier’ og ’Praksis og lovgivning’.

Under fanen Projektnetværk findes projektnetværket "Vandkvalitet der BAT'er" og under "Testede renseløsninger" findes testresultater for renseløsninger testet i henhold til Vejledning - Testprocedure for renseløsninger til regnafstrømning

Renseløsninger til rensning af regnafstrømning

 

 

 

 

 

Med et stigende behov for rensning af regnvand, er der i Projektnetværket - Vandkvalitet der BAT'er lavet et katalog og renseløsninger til rensning af renafstrømning.

Læs mere

Test af renseteknologier

 

 

 

For at opnå en sammenligningsgrundlag imellem forskellige renseteknologier, skal disse testes under ens vilkår og ud fra de samme testprocedure. Derved kan BAT anvendes på udvælgelse af det rette produkt. 

 

Flere og flere produkter har nu opnået test i henhold til Vejledningen - Testprocedure for renseløsninger til regnafstrømning

Læs mere

Testresultater - ACO Stormsed Vortex

Laboratorietest Partikler

Læs mere

Testresultater - ViaPlus

Laboratorietest Partikler Kemiske stoffer

Læs mere

Testresultater - WaterCare Dobbeltporøst filter

Partikler

Læs mere

Testresultater - Stoppol

Laboratorietest Partikler

Læs mere

Testresultater - ViaTub

Laboratorietest Partikler

Læs mere

Testresultater - Rockflow

Feltmålinger    Dokumentation for rensning i felten                                                           Rapport Metode, materiale og datagrundl…

Læs mere

Testresultater - ACO Stormclean

Laboratorietest Partikler ACO Stormclean 1000 ACO Stormclean 2200 Filtermateriale  Kemiske stoffer

Læs mere

Testresultater - Sedipipe

Laboratorietest Partikler Kemiske stoffer

Læs mere

Testresultater - TRITHON

Laboratorietest Partikler

Læs mere