Kvalitet af regnafstrømning

En hjemmeside, hvor kommuner, forsyninger, rådgivere, entreprenører og andre der arbejder med kvalitet af regnafstrømning, kan finde viden og inspiration.

 Målet med hjemmesiden er at give viden og inspiration omkring: 

  • Renseteknologier til rensning af regnafstrømning
  • Test af renseteknologier
  • Forureningsprofil i regnafstrømning
  • Projektnetværket - Vandkvalitet der BAT'er 

Hjemmesiden indeholder en bred samling af materiale fra danske undersøgelser og projekter, kategoriseret indenfor områderne ’Viden om vandkvalitet’, ’Renseteknologier’ og ’Praksis og lovgivning’.

Under fanen Projektnetværk findes projektnetværket "Vandkvalitet der BAT'er" og under "Test af renseløsninger" findes testresultater for renseløsninger testet i henhold til Vejledning - Testprocedure for renseløsninger til regnafstrømning

Vejledning - Testprocedure for renseløsninger til regnafstrømning

Vejledningen Vejledningen - Testprocedure for renseløsninger til regnafstrømning   Bilag der findes i Vejledningen A. Skema for laboratorietest for…

Læs mere

Produkter og teknologier testet i henhold til Vejledningen

Sedipipe og SediSubstrator Laboratorietest                                    Pilottest            Opløste kemiske stoffer               Opløste kemis…

Læs mere