Kvalitet af regnafstrømning

En platform, hvor kommuner, forsyninger, rådgivere, entreprenører og andre der arbejder med kvalitet af regnafstrømning, kan finde viden og inspiration.

Her findes en bred samling af materiale fra danske undersøgelser og projekter, kategoriseret indenfor områderne ’forureningsprofil/vandkvalitet’, ’renseteknologier’ og ’kommunal praksis og lovgivning’.

Under fanen Vandkvalitet der BAT'er findes projektnetværket "Vandkvalitet der BAT'er"

Forureningsprofil

Læs mere

Renseteknologier

Generelt: Vurdering af regnafstrømningens kvalitet før og efter rensning Miljøfremmede stoffer og rensning (2016) Fosforrensning af regnvand i urbane…

Læs mere

Kommunale procedurer for tilladelser

Læs mere

Vejledning - Testprocedure for renseløsninger til regnafstrømning

Vejledningen Vejledningen - Testprocedure for renseløsninger til regnafstrømning   Bilag der findes i Vejledningen A. Skema for laboratorietest for…

Læs mere