name

Testresultater - Rockflow

Rockflow er i perioden november 2021 - oktober 2022 blevet teste i felten i henhold til Vejledningen - Testprocedure for renseløsninger til regnafstrømning. Testresultaterne kan findes herunder, i form af testnotat, testraport, beskrivelse af metoder mm. og analyserapporterne for analyseret prøver. 


Feltmålinger 

  Dokumentation for rensning i felten