name

Renseteknologier

Herunder findes rapporter og faktablade omhandlende forskellige teknologier der kan forbedre kvaliteten af regnvand. 

Har du kendskab til andre dokumenter som kunne være gode at inkludere, så skriv endelig til os her


                                           

                                                                                                                        

Generelt:

Grønne regnvandsløsninger:

Adsorptionsanlæg:

Filterjord:

Olieudskiller:

Andre filtre:

På hjemmesiden separatvand.dk kan der yderligere findes baggrundsrapporter og faktablade omhandlende nedsivnings- og renseløsninger, infiltrationsbassiner og våde regnvandsbassiner - se link her.