name

Vejledningen - Testprocedure for renseløsninger til regnafstrømning

Vejledningen består af to dele, hvor Del 1 – Test er en vejledning til test af renseløsninger til regnafstrømning i laboratoriet og i felten. Del 1 – Test omtales også som Vejledningen. Del 2 – Baggrund omhandler baggrundsmaterialet og historikken bag Del 1 – Test og omtales også som Notatet. 


Vejledningen

 Bilag der findes i Vejledningen