Denne hjemmeside blev oprindeliget lavet i regi af projektet Kvalitet af regnafstrømning - fra A til Åen, i dette projekt blev der afholdt workshops, hvor præsentationerne kan findes herunder. Resultatet af Projektet Kvalitet af regnafstrømning - fra A til Åen, er det nuværende Netvært Vandkvalitet der BAT'er.

Projektet Kvalitet af regnafstrøming - fra A til Åen var et samarbejdsprojekt imellem det tidligere netværk Vand I Byer og Coast to Coast Climat Challange

 

Spørgsmål kan altid sendes til Katrine Nielsen 


Hjemmesiden er bygget op omkring vandkvalitet i afstrømmet regnvand. 

 

Det vil være muligt at finde information under de forskellige faner: 

  • Vandkvalitet der BAT'er: projektnetværk opstartet i 2020, der efter en 2 årig periode, tager endnu en 2 årig periode og kører derfor i 2022-2023. Netværket har i den første periode arbejdet med at lave en vejledning til hvordan renseteknologier til rensning af regnvand kan testes og derved give et bedre grundlag for udvælgelse af teknologi
  • Forureningsprofil/Vandkvalitet: Herunder findes mange nyttige links til hvilke forskellige miljøfremmede stoffer, der kan findes i afstrømmede regnvand og hvor disse stoffer kommer fra
  • Renseteknologi: Herunder linkes der til et bredt udvalg af renseteknologier til rensning af regnafstrømning
  • Tidligere netværk: Her findes programmer for workshops fra det tidligere netværk Kvalitet af regnafstrømning - fra A til Åen