name

Forureningsprofil

Herunder har vi samlet dokumenter som beskriver forskellige typer af forurening der kan findes i regnvand. Har du kendskab til andre dokumenter som kunne være gode at inkludere, så skriv endelig til os her


                                                                   

                                                                                                               

Miljøfremmede stoffer i regnvand:

Næringsstoffer i regnvand:

Tungmetaller i regnvand:

Genbrug/rekreativt brug af regnvand:

Regnvand fra tage og befæstede arealer:

Monitering af regnvand:

 Værktøjer:

 Andre hjemmesider: 

  • Klimatilpasning.dk
  • Separatvand.dk - her kan der yderligere findes anbefalings- og baggrundsrapport omhandlende nedsivning og udledning af separatkloakeret regnvand