Netværksmøder

Siden opstarten af Netværket i 2020 har der løbende blevet afholdt Netværksmøder. 

 

Nedenfor findes program og slides fra møderne


Næste workshop 

Workshop X_29. november 2023

 

 

Workshop IX_6. september 2023

Program

Præsentation

 

Workshop IIX_13. april 2023

Program

Præsentation

Skærpet praksis for udledning af miljøfarlige stoffer til vandløb, søer og hav v. Maja la Cour Bohr, WSP

Hvornår bør vi kræve BAT, og skal vi altid tage stilling til miljøkvalitetskravene? Jurjen de Boer, Køge Kommune

 

Workshop VII_22. september 2022

Program

Præsentation

 

Workshop VI_16. marts 2022

Program

Præsentation

 

Workshop V_8. oktober 2021

Program

Præsentation

Regnvand: Genbrug eller rekreativ udnyttelse – tanker fra Gladsaxe ved Claus Frydenlund

Rekreativ brug af våde bassiner ved Lea Olesen fra COWI

LAR-anlæg som rekreativ løsning ved Nana Sofie Benthien (VandCenterSyd)

Rekreativ brug af regnvand i byområder ved Mathias Joachim Skov (Århus Kommune)

 

Workshop IV_15. april 2021

Program

Præsentation

 

Workshop III_18. september 2020

Program

Præsentation

 

Workshop II_29. april 2020

Program

Præsentation del 1

Præsentation del 2

Præsentation del 3

 

Workshop I_25. februar 2020

Program

Præsentation