Netværksmøder

Siden opstarten af Netværket i 2020 har der løbende blevet afholdt Netværksmøder. 

 

Nedenfor findes program og slides fra møderne


Workshop I_25. februar 2020

Program

Præsentation

Workshop II_29. april 2020

Program

Præsentation del 1

Præsentation del 2

Præsentation del 3

Workshop III_18. september 2020

Program

Præsentation

Workshop IV_15. april 2021

Program

Præsentation

Workshop V_8. oktober 2021

Program

Præsentation

Regnvand: Genbrug eller rekreativ udnyttelse – tanker fra Gladsaxe ved Claus Frydenlund

Rekreativ brug af våde bassiner ved Lea Olesen fra COWI

LAR-anlæg som rekreativ løsning ved Nana Sofie Benthien (VandCenterSyd)

Rekreativ brug af regnvand i byområder ved Mathias Joachim Skov (Århus Kommune)

Workshop VI_16. marts 2022

Program

Præsentation

Workshop VII_22. september 2022

Program

Præsentation