Status på Netværket

I projektnetværkets første 2 år, tog vi fat på udfordringen med at BAT-status i mange år har været forbeholdt regnvandsbassiner, hvilket har gjort at andre renseteknologier, har haft svært ved at finde plads på markedet. Der var i projektnetværket bred enighed om at manglende ensretning af hvordan renseteknologier bliver testet og deres resultater bliver fremvist, gav udfordringer for kommuner, forsyning og rådgivere når de skulle ud og vælge alternative renseteknologier til regnvandsbassiner. Derfor tog Projektnetværket udfordring op og udarbejdede sammen en vejledning til test af renseteknologier, der blev fremlagt i efteråret 2021.

Næste Projektnetværksperiode 2022-2023, er skudt i gang og første møde blev afholdt i marts og næste Netværksmøde er sat til efteråret 2022.