Monitering af regnvand

Monitering af regnvand er ikke lige til. De store varieteter i opland, nedbør, tørvejrsperioder og afstrømning har stor betydning for hvilke forurenende stoffer der afstømmes og skal renses for.