BAT og regnvands debat

Igennem årene har der være megen debat omkring rensning af regnvand og BAT-begrebet. Flere artikler omkring emnet har været udgivet og givet inspiration. 


Afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra Horsens 23. feb 2023

Afgørelsen 

Miljøstyrelsens suspension af dele af Vejledninger om udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer i vandmiljøer

Miljøstyrelsens Spørgsmål og svar om udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet

WSP udtalelse omkring afgørelsen

DANVAs udtalelse omkring afgørelsen

Horten advokatpartnerskab, Henriette Soja, gennemgår sagen

En ønskeliste til Miljøstyrelsen - miljøfarlige stoffer og udledningstilladelser

Godmorgen med DNNK: Skærpede krav til udledninger – konsekvenser for klimatilpasning?

 

Link til artikler og debatindlæg der har været udgivet i pressen

 

Hvordan opnås accept for BAT med alternative renseløsninger til regnvand? Watertech, 08.11.2022

Fejlfortolkning om regnvandsbassiner bremser teknologiudvikling, Watertech, 10.06.2021

Udtalelse om BAT-krav ved regnvandsudledninger satte tingene i stå, Watertech, 10.06.2021

Forurenet regnvand sætter skub i separatkloakering, Watertech, 06.02.2020

Kemiske stoffer i tagvand belaster søer og vandløb, Watertech, 06.02.2020

Kemiske stoffer i vejvand kan – og skal – bremses, Watertech, 21.01.2020

Nye regler om rensning af regnvand er nødvendige, Wathertech, 04.01.2020