Kvalitet af regnafstrømning

En hjemmeside, hvor kommuner, forsyninger, rådgivere, entreprenører og andre der arbejder med kvalitet af regnafstrømning, kan finde viden og inspiration.

 Målet med hjemmesiden er at give viden og inspiration omkring: 

  • Renseteknologier til rensning af regnafstrømning
  • Test af renseteknologier
  • Forureningsprofil i regnafstrømning
  • Projektnetværket - Vandkvalitet der BAT'er 

Hjemmesiden indeholder en bred samling af materiale fra danske undersøgelser og projekter, kategoriseret indenfor områderne ’Viden om vandkvalitet’, ’Renseteknologier’ og ’Praksis og lovgivning’.

Under fanen Projektnetværk findes projektnetværket "Vandkvalitet der BAT'er" og under "Testede renseløsninger" findes testresultater for renseløsninger testet i henhold til Vejledning - Testprocedure for renseløsninger til regnafstrømning

Testresultater - Rockflow

Feltmålinger    Dokumentation for rensning i felten                                                           Rapport Metode, materiale og datagrundl…

Læs mere

Testresultater - Sedipipe

Laboratorietest Partikler Kemiske stoffer

Læs mere

Testresultater - TRITHON

Laboratorietest Partikler

Læs mere

Testresultater - ViaPlus

Laboratorietest Partikler Kemiske stoffer

Læs mere