name

Testresultater - Sedipipe

Sedipipe er i perioden 2010-2015, blevet testet på ved forskellige tyske laboratorier i henhold til de tyske standard test DIBt og DWA. Test der kan sidestilles med Vejledningen – Testprocedure for renseløsninger til regnafstrømning. Nedfor ses resultaterne for de udførte test, samt en videnskabelig artikel, der beskriver testene. 

Testresultaterne for PAH og metaller er fremstillet ved hjælp af modeludregninger


Laboratorietest