Udledningstilladelser

Udledning og af regnvand, sker i dag med udgangspunkt i en udlednings-/nedsivningstilladelse. 

Tilladelsen gives af kommunen i det pågældende område, hvor der ønskes tilladelse til at udlede eller nedsive regnvand. Disse kan være i kombination af hinanden. 

Når der tales om rensning af regnvand med andre teknologier end bassiner, er dette ofte et nyere område der skal beskrives, hvorved der mangler inspiration. 

Oversigt

 • Udledningstilladelser - Rockflow

  Udledning fra boligområde til sø, vandløb og Natur2000 område

  Læs mere
 • Udledningstilladelser - HMS

  Udledning fra tag til sø i fredet områder.

  Læs mere
 • Udledningstilladelser - Sedipipe

  Udledning fra veje og tage til hav og sø.

  Læs mere