Miljøfremmede stoffer i regnvand

Viden omkring koncentration og hvilke miljøfrememde stoffer, der findes i det afstrømmede regnvand der skal renses, er vigtig for at vide hvilken renseteknik der skal benyttes og til hvilken grad, der er behov for rensning. 


I de underliggende links findes viden omkring hvilke miljøfremmede stoffer der kan findes i regnvand. 

Linkene er delt op i underkategorier under: 

Kemiske stoffer i regnvand

Næringsstoffer i regnvand

Effekt i recipienter og risikovurderinger

Genbrug/rekreativt brug af regnvand