Medlemmer

Medlemmerne i Projektnetværket består af deltager fra kommuner, forsyninger, rådgivere, producenter og videninstitutioner, der alle bidrager mede deres viden og udfordringer. Udover projektnetværket arbejder på at løse forskellige udfordringer indenfor vandkvalitet og rensning, så er der tale om et netværk hvor der bliver sparret rigtig meget på tværs af branchen, samt at man får en ”insider” viden i nogle af de problemer som kommuner, forsyninger, rådgivere og producenter sidder med når de skal rense og udlede regnvand.

En stor fordele ved Projektnetværk er at medlemmerne er med til at sætte dagsorden og arbejde på at løse konkrete udfordringer og problemstillinger indenfor regnvandskvalitet og rensning af regnvand. Netværket er ikke ”kun” en erfa gruppe, men arbejder på at løse konkrete problemstillinger. Hvilken udfordring der bliver arbejdet på, bliver der taget hul ved første projektmøde i ny projektperiode. Herefter vil en arbejdsgruppe blive nedsat og arbejde på at finde en løsning på udfordring/udfordringerne. Resten af netværket vil være med i processen og blive fremlagt mulige løsninger, hvorefter arbejdsgruppen kan arbejde videre på den løsning, som det samlede netværk finder bedst. På den måde er hele netværket med til at lave en fælles løsning der kan forankres i branchen.


Logoer_samlet