name

Workshop I

Workshop om problematiske parametre og processer 2. marts 2018 på Teknologisk Institut Taastrup.


Den 2. marts 2018 blev første workshop omhandlede forurening af regnvand og recipienters følsomhed afholdt, herunder hvordan vi i praksis kommer konstruktivt videre på baggrund af den viden, vi har i dag.

Workshoppen havde fokus på afdækning og afklaring af, hvilke parametre der er problematiske og har betydning når der skal gives tilladelser. 
Derudover var ønsket at få inputs til en procesbeskrivelse til faglig, skønsmæssig vurdering af regnvandsudledninger, der blandt andet sikrer overensstemmelse mellem problematiske parametre, recipientfølsomhed og valg af renseløsning, som kan anerkendes bredt i hele landet og bruges i forbindelse med sagsbehandling og ansøgninger. 

Sidstnævnte var også hovedemne for den efterfølgende workshop II som du kan læse mere om her.

Dagens program kan ses her.

Velkomst

Projektleder Karin Cederkvist bød velkommen og fortalte om formålet med samt statusen på projektet Vandkvalitet fra A-Åen. Dagens program og formålet med workshoppen blev præsenteret.
Se mere her: v/Karin Cederkvist, Teknologisk Institut, Rørcentret

Forureningsprofil, hvor komplekst er det, og hvor enkelt kan vi gøre det?

Simon Toft Ingvertsen fra EnviDan fortalte om forureningstyper og faktorer der påvirker forureningsprofilen, samt hvilket vidensniveau der er behov for. Han præsenterede også forskellige screeningsværktøjer, der kan være behjælpelige ved afgørelser om udsivnings/nedsivningstilladelser. 
Se mere her: v/Simon Toft Ingvertsen, EnviDan

Hvor kommer kravene fra? – nuancering af grænseværdier

Anders Baun fra DTU fortalte om hvilke miljømålskrav der er til forskellige stoffer, hvad der gør stoffer farlige. Han kom også ind på fastsættelsesmetoder for vise stoffer og principper for grænseværdier, samt vigtigheden af at selne mellem farligheden af et stof og risikoen for et stof.
Se mere her: v/Anders Baun, DTU

Lovgivningen – hvad er op og ned vedr. håndtering af regnvandskvalitet og renseløsninger

Henriette Soja fra Horten fortalte om regulering og den juridiske proces for nedsivnings- og udledningstilladelser af regnvand.
Se mere her: v/Henriette Soja, Horten

Udfordringer og principper for håndtering af vandkvalitet

Martin Macnaughton fra Københavns Kommune fortalte om udfordringer og principper for håndtering af vandkvalitet med udgangspunkt i skybrudsprojekterne på Korsgade, Rantzausgade og indre søer.
Se mere her: v/Martin Macnaughton, Københavns Kommune