name

HMS - tung metal udskiller

HMS brønd er til Tagflader med fx kobber, bly eller zink tagrender. Er til alt fra en familie huse, til bygnings dele i byrum osv. Brønden er konstrueret til trafikfast og teste af teknologisk institut, Rørcenteret. Let vedligehold og lang leve tid på filter materialet.

HMS egner sig ikke direkte til vejvand (TSS), men kan sagtens tænkes ind i slutningen af et ”Treatment train” Fx til fosfat eller andre afvasket stoffer.

HMS - tung metal udskiller

 

 

 


Brønden har et indbygget sandfang på min. 70l og anvendes hvor myndighederne stiller skærpede krav til tilbageholdelse af de afvaskede tungmetaller. Ved større anvendelsesområder er det muligt at dimensionere anlægget op.

Drift og vedligehold                  

 Hydraulisk test