name

Workshop III

Workshop III - Vandkvalitet fra A-Åen.

Status og vejen frem - 21. marts 2019


Vand i Byer projektet ’Kvalitet af regnafstrømning fra A-Åen’ har været i gang siden april 2017, med det formål at synliggøre og forankre viden omkring kvalitet af regnafstrømning. Noget som forhåbentlig kan smidiggøre sagsbehandlingen for miljømedarbejdere i kommunerne, samt gøre det mere overskueligt for rådgivere, forsyninger og producenter af renseløsninger at arbejde med regnafstrømning og vandkvalitet.Projektet ’Kvalitet af regnafstrømning fra A-Åen’ er et udviklingsprojekt under Vand i Byer i samarbejde med Coast 2 Coast Climate Challenge - du kan læse mere om projektet her.

Har du lyst, kan du læse om de to tidligere workshops her: Workshop I og Workshop II

 

Velkommen, Klimatilpasning og vandkvalitet
v/Henrik Vest, Region Midt, C2Ccc

Henrik Vest fra Region Midt og Coast2Coast Climate Challenge bød velkommen til workshoppen, og fortalte om Coast2Coast Climate Challenge og deres arbejde indenfor klimatilpasning.

 'A-Åen’ Baggrund for og status på projektet
v/Karin Cederkvist, Teknologisk Institut

Karin Cederkvist fra Rørcentret, Teknologisk Institut gav en opsummering på projektet, og på Workshop I og II. Derudover præsenterede hun ideen om et værktøj, måske i form af en hjemmeside, som kunne være platform for fortsat vidensdeling også efter dette projekt afsluttes. 
Dette var også noget af det som fyldte i eftermiddagens debat og gruppearbejde. 

Samspillet mellem kommune og forsyning, hvordan gør vi det operationelt?
v/Jacob Mogensen, Skanderborg Kommune

Jacob Mogensen fra Skanderborg Kommune fortalte om nogle af de udfordringer og løsninger der har været i forbindelse med etablering af klimatilpasningsprojekter i Skanderborg og Løsning. Derudover fortalte han om hvordan Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning har organiseret sit samarbejde i forbindelse med klimatilpasningsprojekter. 

Robusthedsanalyser – et værktøj
v/Anja Thrane Thomsen, Aalborg Universitet

Anja Thrane Thomsen fra Orbicon/Aalborg Universitet fortalte om robusthedsanalyser, afløbstal og effekten af styrede udledninger ud fra sin forskning i forbindelse med sin Ph.D.

BAT eller BET?
v/Simon Toft Ingvertsen, EnviDan

Simon Toft Ingvertsen fra EnviDan tog debatten om BAT og BET op. Hvad forstår vi, og har vi overhovedet samme forståelse for hvad BAT og BET er. Hvordan kan vi fortsætte med at udvikle en fælles forstråelse af begreberne og derved ensrette anbefalingerne.