name

WaterCare Heavy Metal Remover (HMR)

Bygninger med tagmaterialer og facader af kobber, zink eller bly giver arkitekturen en helt særlig dimension, og en fornemmelse af noget gedigent og bestående. Kobber og zink anvendes fortsat på bygninger, men en stigende bevidsthed omkring disse tungmetallers skadelige virkning på vandmiljøet, har givet arkitekter, ingeniører og myndigheder nye udfordringer.

WaterCare Heavy Metal Remover (HMR)


WaterCares udviklingsafdeling har designet og testet HMR løsningen, og resultaterne er dokumenteret gennem flere fuldskalaforsøg. Teorien bag den effektive rensning i WaterCare HMR er sorption, hvor den væsentligste proces er kemi-sorption/ adsorption, som fremkommer mellem de naturlige mineraler i sorbenten og de opløste tungmetaller i regnvandet. Fordelen ved denne proces er, at tungmetallerne forbliver i en stærk binding. Sorbenten består af naturlige mineraler, og der afgives ingen forurenende stoffer herfra.

Her findes DPF og HMR installeret (blå DPF, rød MHR)

HMR projekter

HMR på Lynetteholmen