name

WaterCare Dobbeltporøst filter

DPF er et renseanlæg til rensning af overfladevand. Vej- og tagvand kan indeholde forurenende stoffer (f.eks. tungmetaller, suspenderende stof, sprøjtemidler eller PAH’er) fra kontakten med asfalt, beton eller lign. overflader, som er problematiske for miljøet.

WaterCare Dobbeltporøs Filtrering


Princippet bag dobbeltporøs filtrering (DPF) er inspireret af naturen, hvor nedbør på en sin sivende vej fra overfladen til grundvandet renses af mineralerne i jorden.  

Her findes DPF og HMR installeret (blå DPF, rød MHR)

DPF projekter