name

ViaTub III

ViaTub Lamelseparator bruges til at behandle overfladevand fra asfalterede områder før udledning til recipient eller grundvand.

ViaTub


På grund af lamelsektionerne kan store tilsluttede overflader behandles i relativt små bygværker og derved opfylde de nuværende tyske kriterier for vandbeskyttelse