name

ViaSed

Med ViaSed sedimentationsanlæg kan regnvand let behandles mekanisk

ViaSed


Den runde armeret betontank har på indløbssiden en vinklet skærmindløbsplade, der sammen med det centrale dykkede udløbsrør tvinger vandet til en cirkulær strømning. Således understøtter centrifugalkraften sedimentationen og sikrer en hurtigere adskillelse af sedimenter og flydestoffer. Ved øget flow øges centrifugalkraften og dermed sikres optimal virkningsgrad selv ved store regnhændelser.