name

ViaPlus

Mall’s substratfilter ViaPlus er udviklet specielt til afvanding af trafikarealer med forurenet spildevand. Som supplement til eksisterende produkter som f.eks. sedimentationsanlæg, virker substratfiltre specielt effektivt, når spildevandet indeholder tungmetaller og mineralske kulbrinter.

ViaPlus


Mall’s substratfilter ViaPlus er udviklet specielt til afvanding af trafikarealer med forurenet spildevand. Som supplement til eksisterende produkter som f.eks. sedimentationsanlæg, virker substratfiltre specielt effektivt, når spildevandet indeholder tungmetaller og mineralske kulbrinter.