name

UPONOR Vortex brønd

Uponor Vortex er en bundfældningsbrønd til rensning af regnvand fra hårde overflader på op til 10 hektar, eller kort beskrevet regnvandsudløb op til Ø1000.

UPONOR Vortex brønd


Uponor Vortex er en kompakt brønd, der passer der hvor det er trangt i terræn og kan placeres både under trafikerede områder, parkeringspladser eller grønne områder. Oprensningen sker gennem en optimeret sedimentering i veltilpasset vådvolumen og ved hjælp af en hvirveleffekt, hvor partiklerne skubbes ud mod brøndens indervæg samtidig med, at de synker mod bunden til sedimentopfanget. Det rensede vand strømmer ind i et centreret t-rør, som også adskiller flydende affald og olie.