name

IBF Unisep Tungmetaludskille

IBF Unisep Tungmetaludskiller er en decentral renseløsning for overfladeafvanding på op til 1.000 m2. Renseeffekten er testet og dokumenteret på det tyske laboratorie IKT i Dortmund iht. (DiBt, 2011).

IBF Unisep Tungmetaludskille


Unisep Tungmetaludskiller er beregnet til håndtering af overfladeafvanding fra f.eks. veje, p-pladser mm. inden udløb til recipient, hvor den vil rense for forurenende stoffer som f.eks. tungmetaller, suspenderende stoffer, samt PAH’er fra kontakten med asfalt, beton eller lign. Med en Unisep Tungmetaludskiller renseløsning forbedres forholdende for vandets kvalitet i evt. følsomme recipienter som vandløb, åløb, søer og hav.

Her findes tungmetaludskilleren installeret

IBF_Tungmetaludskiller_Snit