name

Hydrosystems

Hydrosystem er nok markedets mest unikke decentrale filterløsning i forbindelse med LAR.


Hydrosystems

Optager urenheder: Reducerer forurenet regnvand, forhindrer frigivelse af tungmetaller, forhindrer algeopblomstring, optager kulbrinter og metaller fra tage og udskiller olie.

Renholdelse af regnvandsmagasiner: Hydrosystem sikrer bibeholdt infiltrationskapacitet og holder magasinerne rene.

DiBt rensetest