name

BIRCOprime

Innovativt lineært regnvandsbehandling i form af en afløbsrende, der er udstyret med en intelligent opdæmningsfunktion, som sikrer optimal sedimentering.

 


Maksimal tilbageholdelse. Maksimal sedimentering: Med BIRCOprime® introducerer BIRCO et anlæg til behandling af regnvand, som renser vandet, mens det ledes bort. Partikelsedimenteringen sker usynligt direkte inde i afløbssystemet, fordi sedimenteringen i BIRCOprime® sker ved hjælp af et opdæmningssystem, der er indbygget i renden - helt uden kemisk eller biologisk behandling af nogen art.

Imponerende god partikeltilbageholdelse på op til 80 % af alle filtrerbare stoffer (AFS) – testet i henhold til DIBt (det tyske institut for byggeteknik).

Parat til høje vandhastigheder og tilsluttede arealer på op til 7.000 m2.

BIRCOprime

Testrapport