name

ACO Stormclean

ACO præsenterer ACO Stormclean stormwater filter, som en komplet løsning to håndtering af rensning af regnvand. 


ACO Stormclean

ACO Stormclean kombinerer fire vigtige processer - bundfældning, filtrering, adsorption og udfældning - for at sikre, at bundne og opløste forurenende stoffer fjernes fra regnvandet. I kernen af ACO Stormclean er ACO Filter Media Storm, et regnvandsfilter udviklet med EU's vandrammedirektiv i fokus. En omhyggeligt konstrueret blanding af kornstørrelser gør det muligt for filteret at fjerne små partikler uden at stoppe til. Derudover sikrer valget af særlige korn, der kan adsorbere vigtige forurenende stoffer som zink (Zn), bly (Pb), kobber (Cu) og olie, at opløste forurenende stoffer fjernes og tilbageholdes af filteret. ACO Filter Materiale er velegnet til brug som et decentralt regnvandsfilter til beskyttelse af overfladevand og behandling før nedsivning eller udledning.

ACO Stormclean findes i forskellige udformninger 

 

Introduktions video findes her