name

Kommunale procedurer for tilladelser

Herunder finder du eksempler på procedurer for udarbejdelse af nedsivnings- eller udledningstilladelser fra forskellige kommuner. Disse kan bruges som inspiration for andre, der har interesse i at systematisere tilladelsesprocessen.