name

Produkter og teknologier testet i henhold til Vejledningen

I efteråret 2021 udkom Vejledningen - Testprocedure for renseløsninger til regnafstrømning og siden da er flere produkter og teknologier blevet testet i henhold til vejledningen. Resultaterne for disse test kan findes her under hvert enkelt produkt. 

Resultaterne er blevet valideret inden udgivelse og et  indikere at testen er godkendt.  

Liste over testede produkter 


Dobbelt Porøst Filter

 

Laboratorietest                                Felttest

Opløste kemiske stoffer                    Feltmålinger 

Renseevne for partikler                      

  

Rockflow

Laboratorietest                                   Felttest

Opløste kemiske stoffer                       Feltmålinger 

Renseevne for partikler                       Dokumentation for rensning i felten                                                          

                                                            - Rapport

                                                            - Metode, materiale og datagrundlag

                                                            - Analyserapporter

 

Sedipipe og SediSubstrator

Laboratorietest                                     Felttest

Opløste kemiske stoffer                Feltmålinger

Renseevne for partikler               

Videnskabelig artikel

 

ViaPlus

Laboratorietest                                       Felttest

Opløste kemiske stoffer                Feltmålinger

Renseevne for partikler