Selvom lokal håndtering af regnafstrømning i stigende grad sker i hele landet, er praksis omkring vandkvalitet stadig en stor udfordring. Udfordringen rammer især kommunale miljømedarbejdere og forsyningsselskaber, men også producenter og leverandører af renseløsninger samt rådgivere og entreprenører.

Ønsket om at håndtere regnvand lokalt og samtidig beskytte vandmiljøet gør, at der oftest skal ske en rensning inden regnafstrømning nedsives eller udledes. De iboende usikkerheder og forskelligheder, både vedrørende regnafstrømningens forureningsprofil, recipienter og grundvands sårbarhed samt manglen på veldokumenterede renseløsninger, gør det svært at finde den bedste løsning i hver enkelt situation.

I efteråret 2021 udgav Projektnetværket Vejledning - Testprocedure for renseløsninger til regnafstrømning, der har til formål at give en testprocedure til test af renseløsninger til regnafstrømning. Testproceduren skal medføre resultater, der er sammenlignelige på tværs af renseløninger. 

Vejledningen bliver løbende opdateret og de produkter og teknologier, der er blevet testet i henhold til vejledningen, vil løbende blive lagt op. 

Oversigt

  • Vejledning - Testprocedure for renseløsninger til regnafstrømning

    Læs mere
  • Produkter og teknologier testet i henhold til Vejledningen

    I efteråret 2021 udkom Vejledningen - Testprocedure for renseløsninger til regnafstrømning og siden da er flere produkter og teknologier blevet testet i henhold til vejledningen. R…

    Læs mere