name

Produkter på markedet til rensning af regnvand

Igennem de senest år er flere og flere produkter og teknologer kommet frem på markedet som alternativer til vådebassiner. Herunder er listet produkter der findes på marked. 


BIRCOprime

              

HMS - tung metal udskiller

                

                  Drift og vedligehold                      Eksempel på udledningstilladelse

                  Hydraulisk test                            Tagvand til sø

 

 HYDROSHARK

                

                 HYDROSHARK partikel udskiller

                 Video

 

 IBF Unisep Lameludskiller se side 21-28                             IBF Unisep Tungmetaludskille

                                        

IBF_Lameludskiller_Illustrationer                             Her findes tungmetaludskilleren installeret

IBF_Lameludskiller_Snit                                          IBF_Tungmetaludskiller_Snit

 

Rockflow 

 

Her findes RockFlow installeret                                         Eksempler på udledningstilladelser

Anvisning for RockFlow                                                     Tag- og overfaldevand

MUDP projekt med RockFlow                                            Nyt udløb fra boligområde

                                                                                          Overfladevand fra separering af regnvand

Dokumentation for rensning i felten i henhold til Vejledningen         

     - Rapport

     - Metode, materiale og datagrundlag

     - Analyserapporter

 

SediPipe og SediSubstrator

 

Her findes Sedipipe installeret                                                Eksempler på udledningstilladelser

Installationsguide SediPipe level                                             Ry, til sø

Installationsguide SediPipe L/SediPipe L plus                        København, til havn

Installationsguide SediPipe XL/SediPipe XL plus                    København, til havn

Installationsguide SediPipe 800

Installationsguide SediSubstrator L

Installationsguide SediSubstrator XL

 

TRITHON

               

 

                 Beskrivelse

                 Installations guide

 

UPONOR Vortex brønd

                 

 

UPONOR Filterbrønd

                  

 

UPONOR Vault brønd

                   

   

ViaPlus

 

Her findes ViaPlus installeret

ViaSed

ViaTub

 

 

 

WaterCare Dobbeltporøs Filtrering (DPF)                  WaterCare Heavy Metal Remover (HMR)

                       

Her findes DPF og HMR installeret (blå DPF, rød MHR)

DPF projekter

HMR projekter

HMR på Lynetteholmen