Dokumenter på renseteknologier

Der fines mange forskellige dokumenter og artikler omkring forskellige renseløsninger. Herunder findes et udpluk af disse. 


Adsorptionsanlæg:

Filterjord:

Olieudskiller:

Filtre: 

Lameller:

På hjemmesiden separatvand.dk kan der yderligere findes baggrundsrapporter og faktablade omhandlende nedsivnings- og renseløsninger, infiltrationsbassiner og våde regnvandsbassiner - se link her.