name

Produkter og teknologier testet i henhold til Vejledningen

I efteråret 2021 udkom Vejledningen - Testprocedure for renseløsninger til regnafstrømning og siden da er flere produkter og teknologier blevet testet i henhold til vejledningen. Resultaterne for disse test kan findes her under hvert enkelt produkt. 

Resultaterne er blevet valideret inden udgivelse og et  indikere at testen er godkendt.  

Liste over testede produkter 


Dobbelt Porøst Filter

 

Laboratorietest                                Felttest

Renseevne for partikler                        Feltmålinger 

Kemiske stoffer                    

  

Rockflow

Laboratorietest                                   Felttest

Renseevne for partikler                          Feltmålinger 

Kemiske stoffer                                    Dokumentation for rensning i felten                                                          

                                                            - Rapport

                                                            - Metode, materiale og datagrundlag

                                                            - Analyserapporter

 

Sedipipe og SediSubstrator

Laboratorietest                                     Felttest

Renseevne for partikler                   Feltmålinger

Kemiske stoffer                           

              

Videnskabelig artikel

 

TRITHON

Laboratorietest                                     Felttest

Renseevne for partikler                  Feltmålinger

Kemiske stoffer              

ViaPlus

Laboratorietest                                       Felttest

Renseevne for partikler                     Feltmålinger

Kemiske stoffer