name

Produkter og teknologier testet i henhold til Vejledningen

I efteråret 2021 udkom Vejledningen - Testprocedure for renseløsninger til regnafstrømning og siden da er flere produkter og teknologier blevet testet i henhold til vejledningen. Resultaterne for disse test kan findes her under hvert enkelt produkt. 

Resultaterne er blevet valideret inden udgivelse og et  indikere at testen er godkendt. Et indikere at produktet endnu ikke har en godkendt test. 

Liste over testede produkter 


Sedipipe og SediSubstrator

Laboratorietest                                    Pilottest

           Opløste kemiske stoffer               Opløste kemiske stoffer     Feltmålinger 

           Renseevne for partikler                Renseevne for partikler

Bilag: Videnskabelig artikel

Kort over steder hvor Sedipipe er installeret i DK

 

  

ViaPlus

Laboratorietest                                    Pilottest

           Opløste kemiske stoffer               Opløste kemiske stoffer     Feltmålinger 

            Renseevne for partikler                Renseevne for partikler