name

Produkter på markedet til rensning af regnvand

Igennem de senest år er flere og flere produkter og teknologer kommet frem på markedet som alternativer til vådebassiner. Herunder er listet produkter der findes på marked. 


HYDROSHARK

                

                 HYDROSHARK partikel udskiller

                  Video

 

IBF Unisep Lameludskiller se side 21-28                             IBF Unisep Tungmetaludskille

                                        

                                                                              Her findes tungmetaludskilleren installeret (Frankrig)

IBF_Lameludskiller_Illustrationer                              IBF_Tungmetaludskiller_Snit

IBF_Lameludskiller_Snit

 

Rockflow 

 

Her findes RockFlow installeret                  Eksempler på udledningstilladelser

Anvisning for RockFlow                              Tag- og overfaldevand

MUDP projekt med RockFlow                      Nyt udløb fra boligområde

 Overfladevand fra separering af regnvand

 

SediPipe og SediSubstrator

 

Her findes Sedipipe installeret                                                Eksempler på udledningstilladelser

Installationsguide SediPipe level                                             Ry, Danmark. Udledning af tag og overfaldevand til sø

Installationsguide SediPipe L/SediPipe L plus

Installationsguide SediPipe XL/SediPipe XL plus

Installationsguide SediPipe 800

Installationsguide SediSubstrator L

Installationsguide SediSubstrator XL

 

ViaPlus

ViaSed

ViaTub

 

WaterCare Dobbeltporøs Filtrering (DPF)                  WaterCare Heavy Metal Remover (HMR)

                       

Her findes DPF og HMR installeret (blå DPF, rød MHR)

DPF projekter

HMR projekter

HMR på Lynetteholmen