Udlednings-/nedsivningstilladelser

Udledning og af regnvand, sker i dag med udgangspunkt i en udlednings-/nedsivningstilladelse. 

Tilladelsen gives af kommunen i det pågældende område, hvor der ønskes tilladelse til at udlede eller nedsive regnvand. Disse kan være i kombination af hinanden. 

Når der tales om rensning af regnvand med andre teknologier end bassiner, er dette ofte et nyere område der skal beskrives, hvorved der mangler inspiration. 

I fanerne nedenfor findes eksempler på tilladelser, hvor andre teknologier indgår, samt skabeloner til tilladelser. 


HMS

Rockflow

Sedipipe